Maksud copywriting

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Copywriting membawa maksud penulisan iklan.

Penulisan iklan tu juga haruslah yang berpengaruh dan boleh menarik orang untuk melakukan sesuatu.

Biasanya setiap iklan akan mempunyai formula tersendiri seperti AIDA. Attention. Interest. Desire. Action.

Perhatian. Minat. Keinginan. Tindakan.

Iklan biasanya ditulis oleh mereka yang dipanggil sebagai penulis iklan ataupun di dalam bahasa Inggerisnya ialah copywriter.

Copywriting adalah satu bentuk seni menulis yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, perkhidmatan atau imej seseorang. Ia juga dipanggil sebagai “penulisan iklan”.

Copywriting sering dilihat sebagai suatu seni yang menumpukan kepada penyampaian mesej dalam bentuk yang mudah difahami dan diterima oleh pembaca. Tetapi sebenarnya, copywriting adalah lebih daripada itu.

Copywriting adalah tentang penyampaian mesej dalam bentuk yang berkesan dan kreatif. Ini bermaksud copywriter perlu memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan mesej mereka dengan menggunakan selari dengan trend terkini.

Cara mudah untuk menulis ayat iklan ialah dengan fokus kepada apa yang anda ingin sampaikan. Tulis ayat-ayat yang menjual dan fokus kepada apa yang ingin dikatakan. Selain itu, pastikan ayat-ayat anda berfungsi untuk memikat perhatian dan membuatkan orang tertarik.

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment