Maksud foreground

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

foreground dalam bahasa Inggeris ialah:foreground

Maksud foreground ialah:

Definisi : n 1. latar depan: I am in the ~ of the photograph, saya berada di latar depan gambar itu; 2. (fig.) a. position of importance, tempat yg utama: the question of peace is in the ~ of our minds, persoalan perdamaian mendapat tempat yg utama dlm fikiran kami; b. centre of attention, pusat perhatian: the tax reforms are still in ~ of public attention, pembaruan cukai masih merupakan pusat perhatian umum. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Definisi dalam bahasa Inggeris ialah:move into the foreground to make more visible or prominent

Sinonim perkataan dalam English: highlight, play up, spotlight

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment