Maksud inflexible

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

inflexible dalam bahasa Inggeris ialah:inflexible

Maksud inflexible ialah:

Definisi : adj 1. rigid, cannot be bent, tdk boleh /dilenturkan, dibengkokkan/: an ~ iron rod, batang besi yg tdk boleh dilenturkan; 2. fixed, unalterable, tdk boleh diubah: ~ rules, peraturan-peraturan yg tdk boleh diubah; his ideas are said to be ~, gagasan-gagasannya dikatakan tdk boleh diubah; 3. unyielding, unbending, a. (of will, courage, etc) tdk mungkin luntur: ~ determination, keazaman yg tdk mungkin luntur; b. (derog), (of person) keras kepala, degil, tegar: there is no way you can make him change his mind – he’s absolutely ~, kamu tdk akan dapat membuat dia mengubah fikirannya – dia sangat keras kepala; c. (of attitude) tdk dapat diubah. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Definisi dalam bahasa Inggeris ialah:incapable of adapting or changing to meet circumstances

Sinonim perkataan dalam English: rigid, unbending

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment