Maksud insecure

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

insecure dalam bahasa Inggeris ialah:insecure

Maksud insecure ialah:

Definisi : adj 1. lacking self-confidence, unsure of os, tdk yakin pd diri sendiri: she always feels ~ with strangers, dia selalu berasa tdk yakin pd diri sendiri apabila bersama orang yg tdk dikenalinya; 2. not safe from danger, threat, tdk selamat: the position of the troops was still ~, kedudukan pasukan itu masih tdk selamat; she felt very ~ walking along the rope bridge, dia berasa tdk selamat berjalan di atas titi gantung itu; 3. unstable, tdk terjamin; (of marriage) tdk kukuh: his position in the party is ~, kedudukannya dlm parti itu tdk terjamin; an ~ investment, pelaburan yg tdk terjamin; 4. not firm or dependable, tdk /kukuh, teguh/: the fastening was ~, ikatan itu tdk kukuh. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Definisi dalam bahasa Inggeris ialah:lacking in security or safety

Sinonim perkataan dalam English: unsafe

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment