Maksud copywriting

Copywriting membawa maksud penulisan iklan. Penulisan iklan tu juga haruslah yang berpengaruh dan boleh menarik orang untuk melakukan sesuatu. Biasanya setiap iklan akan mempunyai formula tersendiri seperti AIDA. Attention. Interest. Desire. Action. Perhatian. Minat. Keinginan. Tindakan. Iklan biasanya ditulis oleh mereka yang dipanggil sebagai penulis iklan ataupun di dalam bahasa Inggerisnya ialah copywriter. Copywriting adalah … Read more

Maksud selling

Perkataan selling ialah perkataan dalam bahasa Inggeris. Ia membawa maksud: menjual Definisi : adj penjualan: ~ price, harga penjualan. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan) Untuk membuat ayat jualan, anda boleh lihat ayat copywriting di website ini.

Maksud renovation

renovation dalam bahasa Inggeris ialah:renovation Maksud renovation ialah: Definisi : n pengubahsuaian, pengubahelokan: we are making some ~s to the house, kami sedang membuat pengubahelokan pd rumah itu; the shop is closed for ~, kedai itu ditutup utk pengubahsuaian; under ~, sedang diubah /suai, elok/: the building is under ~, bangunan itu sedang diubah elok. (Kamus … Read more

Maksud creepy

creepy dalam bahasa Inggeris ialah:creepy Maksud creepy ialah: Definisi : adj (colloq) 1. having a shuddering feeling, (berasa) seram: the story makes me feel ~, cerita itu membuat saya berasa seram; 2. causing a shuddering feeling, menyeramkan: there is something ~ about him, ada sst yg menyeramkan pd dirinya; a ~ silence, kesepian yg menyeramkan; … Read more

Maksud carefree

carefree dalam bahasa Inggeris ialah:carefree Maksud carefree ialah: Definisi : adj bebas tanpa kerunsingan: a ~ existence, hidup bebas tanpa kerunsingan. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan) Definisi dalam bahasa Inggeris ialah:cheerfully irresponsible Sinonim perkataan dalam English: devil-may-care, freewheeling, happy-go-lucky, harum-scarum, slaphappy