Maksud valid price

Perkataan bahasa Inggeris ini membawa maksud: harga sah