Nama

Maksud nama anak lelaki dan perempuan di dalam Islam saya letakkan di dalam kategori ini.

Maksud Zhalilah

Di bawah ini maksud Zhalilah iaitu nama perempuan dalam Islam: Taman yang banyak pepohonannya

Maksud Zhufairah

Di bawah ini maksud Zhufairah iaitu nama perempuan dalam Islam: Yang banyak mendapatkan kemenangan

Maksud Zubaidah

Di bawah ini maksud Zubaidah iaitu nama perempuan dalam Islam: Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah

Maksud Zanirah

Di bawah ini maksud Zanirah iaitu nama perempuan dalam Islam: Kecil dan Lembut, Tali

Maksud Zara

Di bawah ini maksud Zara iaitu nama perempuan dalam Islam: Puteri, bunga yang cantik