Perkataan

Maksud tuisyen

tuisyen dalam bahasa Inggeris: tuition Maksud perkataan ini: [tui.syen] | تويشن Definisi : bimbingan tambahan yg diberikan kpd pelajar (individu atau kumpulan kecil) bagi mata pelajaran tertentu: dia mencari nafkah dgn memberi ~ kpd pelajar-pelajar sekolah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Maksud perkampungan

perkampungan dalam bahasa Inggeris: village Maksud perkataan ini: Definisi : 1. mengenai (berkaitan dgn) kampung: pegawai ~; 2. kelompok (kumpulan) kampung: daerah ~; mereka dibawa ke kawasan ~ baru; 3. tempat berkampung (berhimpun): sesudah dua hari berjalan kaki, sampailah kami ke ~ bala tentera itu; 4. sekelompok, sekumpulan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Maksud menampan

menampan dalam bahasa Inggeris: buffering Maksud perkataan ini: [me.nam.pan] | منمڤن Definisi : menahan (perjalanan, aliran, pergerakan sesuatu), menghalang, menyekat; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Maksud jurubicara

jurubicara dalam bahasa Inggeris: spokesperson Maksud perkataan ini: Definisi : orang yg tugasnya memberi ke­terangan rasmi dll kpd orang ramai, jurucakap. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Maksud membelot

membelot dalam bahasa Inggeris: defect Maksud perkataan ini: Definisi : 1. berpihak kpd musuh (menderhaka): orang yg telah ~ akan dipecat drpd jawatannya; 2. berlaku tidak setia (tidak jujur), berpaling hati: ia tidak mahu mengenang-ngenangkan lagi kisah ~ terhadap isteri tuanya; 3. meninggalkan agama dll, murtad: dia telah ~ drpd ajaran Islam; (Kamus Dewan Edisi Keempat)