Perkataan

Maksud Liabiliti

Liabiliti dalam bahasa Inggeris: Liability Maksud perkataan ini: Definisi : Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, liabiliti bermaksud nilai tanggungan atau hutang sesebuah syarikat dll kepada orang (syarikat) lain. Liabiliti merupakan kata pinjaman dari Bahasa Inggeris iaitu liability. Perkataan ini kerap digunakan dalam bidang ekonomi yang melibatkan hutang dan pemiutang. Contoh ayat : Jumlah hutang dan …

Maksud Liabiliti Read More »

Maksud intervensi

intervensi dalam bahasa Inggeris: intervention Maksud perkataan ini: [in.ter.vén.si] | اينترۏينسي Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, intervensi membawa maksud campur tangan dalam sesuatu urusan yang melibatkan dua pihak (orang,negara, golongan) lain. Perkataan intervensi merupakan kata pinjaman Bahasa Inggeris iaitu intervention. Intervensi juga tergolong dalam kata nama yang berfungsi untuk menerangkan sesuatu. Contoh perkataan : Hubungan …

Maksud intervensi Read More »

Maksud kondusif

kondusif dalam bahasa Inggeris: conducive Maksud perkataan ini: [kon.du.sif] | کوندوسيف Definisi : Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua, kondusif membawa maksud  sesuai ataupun sesuatu yang baik untuk membantu mencapai serta mendorong menghasilkan sesuatu. Secara etimologi, kata kondusif berasal dari bahasa Latin, iaitu “Con + ducere” Con = bersamaan dengan Ducere = mendorong Kosa kata kondusif …

Maksud kondusif Read More »

Maksud dirgahayu

dirgahayu dalam bahasa Inggeris: dirgahayu Maksud perkataan ini: [dir.ga.ha.yu] | ديرݢاهايو Definisi : Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua, dirgahayu membawa maksud mudahan-mudahan dilanjutkan usia; dipanjangkan umur. Kosa kata dirgahayu merupakan pinjaman dari Bahasa Sanskrit iaitu ‘dirghayu’. Perkataan ini juga merupakan kata daripada sastera lama yang biasanya merujuk kepada bahasa istana. Contoh ayat : Tarikh 16 …

Maksud dirgahayu Read More »

Maksud persada dunia

Persada dunia mempunyai maksud: seantara dunia. Ataupun ke semua pelusuk tempat. Perkataan ini kombinasi antara persada dan dunia. Contoh ayat: Bahasa Melayu terkenal di persada dunia. Berita yang menggunakan ayat ini: https://www.utusan.com.my/berita/nasional/bahasa-melayu-indonesia-ke-persada-dunia-1.883293