Maksud Liabiliti

Liabiliti dalam bahasa Inggeris: Liability

Maksud perkataan ini:

Definisi :

Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, liabiliti bermaksud nilai tanggungan atau hutang sesebuah syarikat dll kepada orang (syarikat) lain.

Liabiliti merupakan kata pinjaman dari Bahasa Inggeris iaitu liability. Perkataan ini kerap digunakan dalam bidang ekonomi yang melibatkan hutang dan pemiutang.

Contoh ayat : Jumlah hutang dan liabiliti kerajaan pada suku akhir 2018 sangat membimbangkan rakyat Malaysia.

Leave a Comment