Maksud knit

0 7

Perkataan knit ialah perkataan dalam bahasa Inggeris.

Ia membawa maksud: menjahit. Ia merupakan kata kerja ataupun verb.

Contoh ayat: He knit his shirt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.