Maksud Kusut diselesaikan, keruh diperjernih.

Peribahasa Kusut diselesaikan, keruh diperjernih.  ini membawa maksud:

Segala perselisihan hendaklah didamaikan.

Leave a Comment