Maksud Lah tampak jalan tempat lalu, lupa batu akan menarung.

Peribahasa Lah tampak jalan tempat lalu, lupa batu akan menarung.  ini membawa maksud:

Orang miskin setelah mendapat kebahagiaan lupa kepada bahaya yang mungkin mencelakakan dirinya. menarung =
menyentuh, menyerandung.

Leave a Comment