Maksud Laksana layang-layang melawan angin.

Peribahasa Laksana layang-layang melawan angin.  ini membawa maksud:

Pebuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Wau melawan angin).

Leave a Comment