Maksud Nak tahu jahat orang tanyakan kepada seterusnya, nak tahukan baik orang tanyakan kepada sahabatnya.

Peribahasa Nak tahu jahat orang tanyakan kepada seterusnya, nak tahukan baik orang tanyakan kepada sahabatnya.  ini membawa maksud:

Kejahatan dapat diketahui daripada musuh, kebaikan dapat diketahui daripada sahabat.

Leave a Comment