Maksud Perkataan Empirisisme

0 2

Dalam bahasa Inggeris ialah: empiricism

Perkataan Empirisisme membawa maksud:

Definisi : (émpirisisme) doktrin bahawa pengalaman praktis (bukan teori) adalah asas pengetahuan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.