Maksud Perkataan reduksionisme

0 61

Dalam bahasa Inggeris ialah: reductionism

Perkataan reduksionisme membawa maksud:

[ré.duk.sio.nis.me] | ريدوکسيونيسمى

Definisi : (réduksionisme) 1. men­cerakin data yg kompleks menjadi juzuk yg kurang kompleks; 2. teori yg menyatakan bahawa idea, sistem, dll yg kompleks boleh difahami melalui bahagian atau komponen­nya yg kurang kompleks. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Nak cari makna perkataan lain? Gunakan ruangan di bawah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.