Maksud productivity

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Perkataan productivity ialah perkataan dalam bahasa Inggeris.

Ia membawa maksud: produktiviti

Definisi : n daya pengeluaran, produktiviti: these fertilisers increase the ~ of the soil, baja ini menambah daya pengeluaran tanah itu; the raising of wages without an increase in ~ is said to be the major cause of inflation, kenaikan gaji tanpa peningkatan daya pengeluaran dikatakan menjadi penyebab utama inflasi. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment