Maksud Seiring bertukar jalan, sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut.

Peribahasa Seiring bertukar jalan, sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut.  ini membawa maksud:

Meskipun maksudnya sama tetapi caranya berlainan.

Leave a Comment