Maksud Seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu: hinggap ke batang, batangnya mati; hinggap ke ranting, rantingnya patah.

0

Peribahasa Seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu:
hinggap ke batang, batangnya mati; hinggap ke ranting, rantingnya patah.  ini membawa maksud:

Orang yang jahat (khianat) apabila berhimpun dengan orang baik-baik, nescaya binasalah orang baik-baik itu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.