Maksud Seperti kuda lepas dari pingitan.

0 3

Peribahasa Seperti kuda lepas dari pingitan.  ini membawa maksud:

Sangat bergembira, sebab bebas daripada kongkongan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.