Maksud Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati, benih jangan rosak.

0 16

Peribahasa Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati, benih jangan rosak.  ini membawa maksud:

Bersikap bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah. (Peribahasa lain yang sama makna: Menarik rambut di dalam
tepung).

Leave A Reply

Your email address will not be published.