Maksud Seperti permata salah serudi.

0 2

Peribahasa Seperti permata salah serudi.  ini membawa maksud:

Orang bangsawan yang tidak berpengetahuan dan tiada tahu sopan santun.

Leave A Reply

Your email address will not be published.