Maksud Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah, payah akan keluar.

0 3

Peribahasa Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah, payah akan keluar.  ini membawa maksud:

Seseorang yang memperoleh sesuatu yang disukainya maka
sukarlah hendak dilepaskannya. (Bandingkan dengan: Tebu masuk di mulut gajah).

Leave A Reply

Your email address will not be published.