Maksud Seukur berbaur, bertopang bercerai.

0

Peribahasa Seukur berbaur, bertopang bercerai.  ini membawa maksud:

Kalau seia-sekata, kekal; kalau berselisih faham, bercerai.

Leave A Reply

Your email address will not be published.