Maksud Sumbang mata memandang itik bertaji, ayam berkerat susuh.

0 4

Peribahasa Sumbang mata memandang itik bertaji, ayam berkerat susuh.  ini membawa maksud:

Sangatlah ganjil memandang sesuatu perkara yang dilakukan
tidak dengan sewajarnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.