Maksud Sungguh kawat yang dibentuk, ikan ditebat yang diadang.

0 7

Peribahasa Sungguh kawat yang dibentuk, ikan ditebat yang diadang.  ini membawa maksud:

Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri.

Leave A Reply

Your email address will not be published.