Maksud Tak dapat melangkah batang, menyusup ke bawahnya lepas jugalah.

0 5

Peribahasa Tak dapat melangkah batang, menyusup ke bawahnya lepas jugalah.  ini membawa maksud:

Dengan muslihat, orang yang kuat dapat dialahkan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.