Maksud Teraju palingan angin, hati palingan Tuhan.

0 0

Peribahasa Teraju palingan angin, hati palingan Tuhan.  ini membawa maksud:

Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Neraca palingan Allah, mata palingan setan, b. Neraca palingan bungkal, hati
palingan Tuhan).

Leave A Reply

Your email address will not be published.