Maksud Terbalik kalang.

0 0

Peribahasa Terbalik kalang.  ini membawa maksud:

Pendapat yang berlawanan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.