Maksud Tinggi kayu ara dilangkahi, rendah bilang- bilang diseluduki.

0 10

Peribahasa Tinggi kayu ara dilangkahi, rendah bilang- bilang diseluduki.  ini membawa maksud:

Melakukan atau mengerjakan sesuatu hendaklah menurut keadaannya yang wajar, meskipun kadang-kadang ganjil pada
perasaan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.