Maksud Utang (hutang) samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula.

0 9

Peribahasa Utang (hutang) samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula.  ini membawa maksud:

Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] tembilang
belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula).

Leave A Reply

Your email address will not be published.