Maksud Utang (hutang) tembilang belum langsai, utang (hutang) tajak bila pula.

0 10

Peribahasa Utang (hutang) tembilang belum langsai, utang (hutang) tajak bila pula.  ini membawa maksud:

Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] samir belum
selesai, hutang kajang tumbuh pula).

Leave A Reply

Your email address will not be published.