Maksud Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas.

Peribahasa Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas.  ini membawa maksud:

Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kucing menjemput
api).

Leave a Comment