Maksud provoke

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

provoke dalam bahasa Inggeris ialah:provoke

Maksud provoke ialah:

Definisi : vt 1. rouse to anger, a. (person) membangkitkan kemarahan, memberangsangkan, memprovokasi: his sharp remark ~d the old lady, kata-katanya yg kesat membangkitkan kemarahan perempuan tua itu; their continual sneering finally ~d him to violence, cemuhan mereka yg berterusan akhirnya memberangsangkan lelaki itu sehingga dia bertindak ganas; b. (animal) mengusik, mengacau, mengganggu: a cat will only scratch you if it’s ~d, kucing hanya akan mencakar kamu jika dikacau; 2. prompt, bring about, menimbulkan: his speech ~d strong reaction from a section of the audience, ucapannya menimbulkan reaksi yg hebat drpd sebahagian hadirin. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Definisi dalam bahasa Inggeris ialah:call forth (emotions, feelings, and responses)

Sinonim perkataan dalam English: arouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, raise

Nak cari makna perkataan? Guna ruangan bawah:

Leave a Comment